W dniach od 24 lipca do 3 sierpnia 2023 r. w ekumenicznej cytadeli „Taddeide” w Riano (koło Rzymu) odbył się międzynarodowy Kurs Paweł prowadzony przez Szkołę Ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel.

Kurs ten ma na celu zaoferowanie narzędzi do ewangelizacji, ukształtowanie ewangelizacyjnej mentalności i stworzenie podstaw do zostania formatorem ewangelizatorów.

Było to dziesięć intensywnych dni dla 42 uczestników, którzy przybyli z różnych części świata, aby nauczyć się skutecznej metody ewangelizacji. Dni wspólnego przebywania i zajęć, które dały uczestnikom prawdziwie wciągające doświadczenie w odkrywaniu kerygmatu i tego, jak go głosić, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne. Metoda nauczania oparta na aktywnym uczestnictwie okazała się wciągająca i skuteczna. Od pierwszych dni uczestnicy, zgromadzeni we wspólnotach liczących po 7-9 osób, musieli poradzić sobie z organizacją różnych zadań, takich jak animacja czy modlitwa wspólnotowa, w innowacyjny i niekonwencjonalny sposób, ale zawsze chrystocentryczny i kerygmatyczny. Hasło przewodnie: kreatywność. Dni przygotowań zakończyły się prawdziwą ewangelizacją uliczną; z Biblią w ręku uczestnicy ruszyli w parach ulicami Rzymu, by głosić dobrą nowinę: Bóg kocha ciebie dzisiaj!

Nie brakowało momentów zniechęcenia i trudności z wyjściem ze swojej „strefy komfortu”, ale wszystko, co nowe, wymaga praktyki. Pływania uczymy się pływając, grania uczymy się grając, a ewangelizowania uczymy się ewangelizując!

“Kurs stworzony, aby pozostawić ślad, który odnawia doświadczenie z Panem i daje narzędzia nie tylko do doświadczania Jego radości, ale także do dzielenia się nią”.
(Claudia – Rzym, Włochy)

Kurs ten wprowadza w głęboki kontakt z Panem i pozwala doświadczyć mocy Ducha Świętego jako niezbędnej pieczęci we wspólnocie, budząc i pielęgnując w sercach pragnienie niesienia wszystkim orędzia radości i zbawienia!
(Cecilia-Padwa)

„Odkryłam nową perspektywę i wizję tego, jak bez lęku i wahania głosić Ewangelię innym, ponieważ Słowo Boże jest dziś żywe i wciąż dotyka serc ludzi na całym świecie! Mam teraz motywację, by jeszcze bardziej starać się być światłem dla świata i z pomocą moich braci i sióstr głosić, że Jezus naprawdę żyje pośród nas i jest Zbawicielem i Panem! Największym darem, jaki każdy może otrzymać, jest dar wspólnoty, bycia akceptowanym i kochanym, to jest to, co Bóg oferuje wszystkim, którzy Go przyjmują”.
(Kristjana – Albania)

“Kurs dał mi dokładnie to, czego oczekiwałam. Dzięki dobremu zespołowi i całemu kursowi mogłam nauczyć się ewangelizować. Dziękuję wszystkim za entuzjazm, który dał mi kurs i za skuteczną metodologię, którą będę stosować w praktyce”.
(Lucia – Košíce, SŁowacja)

“Nauczyłem się inaczej słuchać brata stojącego przede mną i przyjmować go w sytuacji, której doświadcza, a następnie przekazywać mu miłość Jezusa, który pragnie zbawić całego człowieka i wszystkich ludzi”.
(Maurizio – Rzym, Włochy)

“Wartość formacyjna kursu w pełni spełniła moje oczekiwania, ponieważ dzięki niezwykłym zdolnościom komunikacyjnym i organizacyjnym ekipy prowadzącej z łatwością zdobyłem niezbędne narzędzia i metodologię do innowacyjnej i skutecznej ewangelizacji”.
(Otello – Caltanissetta, Włochy)