Od 24. 7. do 3. 8. 2023 se v rámci evangelizační školy Koinonie Jan Křtitel konal v Cittadella Ecumenica Taddeide v Rianu (Itálie, blízko Říma) mezinárodní kurz Pavel.

Je to kurz, který si klade za cíl nabídnout nástroje k evangelizaci, formovat evangelizační mentalitu a položit základy pro to, stát se formátory evangelizátorů.

Během deseti intenzivně prožitých dní se 42 účastníků z různých částí světa učilo metodu účinné evangelizace. Byly to dny soužití a aktivit, které účastníkům poskytly vpravdě strhující zkušenost s objevováním kérygmatu a jeho šířením prostřednictvím teoretické i praktické formace. Aktivně participativní metoda výuky byla poutavá a efektivní. Již od prvních dnů se museli účastníci ve skupinách po 7-9 lidech vypořádávat s organizací různých aktivit, jako je např. animace nebo komunitní modlitba, a to inovativním a neobvyklým způsobem, vždy ale kristocentricky a kérygmaticky. A heslo kurzu: kreativita! Tyto dny přípravy nakonec vedly ke skutečné evangelizaci na ulici; s Biblí v ruce se účastníci ve dvojicích procházeli ulicemi Říma, aby šířili dobrou zprávu: Bůh tě miluje dnes!

Vyskytly se chvíle bezradnosti a potíží, zvláště pokud šlo o to, vyjít ze své „komfortní zóny“, ale jako všechno nové to chce cvik. Plavat se naučíš plaváním, hrát se učíš hrou, evangelizovat se naučíš evangelizováním!

„Kurz nastavený tak, aby v účastníku nesmazatelně zůstal; kurz, který obnovuje zkušenost s Pánem a poskytuje nástroje nejen k tomu, abyste zažili radost, ale také ji mohli sdílet.“
(Claudia, Itálie – Řím)

Díky tomuto kurzu člověk vstupuje do hlubokého spojení s Pánem a zakouší sílu Ducha svatého, který je základní pečetí komunity, kurz probouzí a živí v srdcích touhu přinášet všem radostnou zvěst a spásu!
(Cecilia, Itálie – Padova)

„Našla jsem novou perspektivu a vizi, jak zpřístupnit evangelium ostatním, beze strachu a váhání, protože Boží slovo je živé dnes a nadále se dotýká srdcí jednotlivců po celém světě! Nyní jsem inspirována, abych se ještě více snažila být světlem ve světě a s pomocí svých bratří a sester hlásala, že Ježíš skutečně žije mezi námi a je Spasitel a Pán! Největší dar, který může kdokoli dostat, je dar společenství, být přijímán a milován, to je to, co Bůh nabízí všem, kdo ho přijmou.“
(Kristjana, Albánie)

„Kurz mi dal naozaj to, čo som očakávala, vďaka dobrému tímu a celému programu. Naozaj som sa mohla naučiť ako evanjelizovať, ďakujem všetkým, ďakujem za tento zápal, ktorý mi dal, a za túto metodológiu, ktorú vidím ako efektívnu a ktorú budem používať.“
(Lucia, Slovensko – Košice)

„Osvojil jsem si jiný způsob, jak naslouchat bratru, kterého mám před sebou, a jak ho přijmout v situaci, kterou prožívá, abych mu pak předal lásku Krista Ježíše, který si přeje spasit celého člověka a všechny lidi.“
(Maurizio, Itálie – Řím)

„Formační hodnota kurzu zcela splnila má očekávání, protože díky mimořádné komunikační a operativní kapacitě vedoucího týmu jsem si snadno osvojil nástroje a metodologii nezbytnou pro inovativní a efektivní evangelizační činnost.“
(Otello, Itálie – Caltanissetta)