“Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię.” (Jr 1,5)

Sobota 4 listopada była dniem wielkiego świętowania dla naszej wspólnoty w Republice Południowej Afryki. Nasz brat Pavel Šindelka, lat 42, pochodzący z Ostrawy w Czechach, przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Lourdes Mission podczas radosnej celebracji, której przewodniczył biskup diecezji Umzimkhulu, Stanisław Jan Dziuba.

Wdzięczni Panu za ten wielki dar, życzymy o. Pawłowi błogosławionej i owocnej posługi.