„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa.“ (Jer 1,5)

Sobota 4. novembra bola pre našu komunitu v Južnej Afrike dňom veľkých osláv. Náš 42-ročný brat Pavel Šindelka, pôvodom z Ostravy z Českej republiky, bol vysvätený za kňaza v katedrále v Lourdes Mission. Radostnej slávnosti s hojnou účasťou predsedal biskup diecézy Umzimkhulu, Mons. Stanisław Jan Dziuba.

Vďační Pánu Bohu za tento veľký dar prajeme otcovi Pavlovi požehnanú a plodnú službu.