„Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě.“ (Jer 1,5)

Sobota 4. listopadu byla pro naši komunitu v Jižní Africe dnem velkých oslav. Náš bratr Pavel Šindelka, 42 let, původem z Ostravy v České republice, přijal kněžské svěcení v katedrále Lourdes Mission za hojné účasti při radostné slavnosti, které předsedal biskup diecéze Umzimkhulu Mons. Stanisław Jan Dziuba.

S vděčností Pánu za tento velký dar přejeme P. Pavlovi požehnanou a plodnou službu.