Kochani bracia i siostry!

Moim życzeniem i modlitwą w tym uroczystym dniu jest, aby każdy z nas wzrastał w świadomości nowego imienia, które otrzymaliśmy od Pana: Jan Chrzciciel. Imię, które określa nasze życie zgodnie ze stylem koinonijnym, który Pan powierzył naszemu umiłowanemu Ojcu Założycielowi oraz braciom i siostrom, których zgromadził wokół siebie w ciągu tych 44 lat wspólnoty.

Niech sukces naszej misji pozostanie taki sam jak sukces Jana Chrzciciela: rozpoznawać i głosić obecność Mesjasza pośród nas i mieć odwagę piętnować Jego nieobecność, pozostając zawsze wiernymi przyjaciółmi Oblubieńca oraz sióstr i braci, których nam dał!

Najlepsze życzenia i dobrego świętowania!

O. Giuseppe