Drahí bratia a sestry,

v tento slávnostný deň si prajem a modlím sa, aby každý z nás rástol vo vedomí nového mena, ktoré sme dostali od Pána – Ján Krstiteľ. Meno, ktoré určuje náš život v koinonickom duchu. Tento štýl života Pán zveril nášmu milovanému otcovi zakladateľovi a bratom a sestrám, ktorých okolo neho zhromaždil počas týchto 44 rokov komunity.

Nech úspech nášho poslania zostane rovnaký ako úspech Krstiteľa – rozpoznať a ohlasovať prítomnosť Mesiáša medzi nami, mať odvahu odsúdiť jeho neprítomnosť a vždy zostať vernými priateľmi Ženícha a bratov a sestier, ktorých nám dal!

Všetko najlepšie a požehnanú slávnosť!

o. Giuseppe