Milí bratři a sestry,

mým přání a modlitbou v tento slavnostní den je, aby každý z nás rostl ve vědomí nového jména, které od Pána přijal: Jan Křtitel. Jméno, které určuje náš život v koinonickém duchu, který Pán svěřil našemu milovanému otci zakladateli, jakož i bratřím a sestrám, které kolem něho shromáždil v těchto 44 letech komunity.

Kéž úspěch našeho poslání zůstane stejný jako úspěch Jana Křtitele: rozpoznávat a hlásat přítomnost Mesiáše mezi námi, mít odvahu odsoudit jeho nepřítomnost a vždy zůstat věrnými přáteli Ženicha a bratří a sester, které nám dal!

Všechno nejlepší a krásnou oslavu!

P. Giuseppe