Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

je tu najnovšie vydanie KeKaKò so špeciálnymi dokumentmi o medzinárodnom kongrese, ktorý sa konal v Prahe
Želáme Vám príjemné čítanie!