Február 2023

  • 4. február: stretnutie Koinonie v Otrokoviciach (Morava), Česká republika
  • 5. február: stretnutie Koinonie v Plzni-Liticiach, Česká republika
  • 12.-14. február: Zhromaždenie zakladateľov, Tiberias, Izrael
  • 15.-19. február: Kolégium pastierov, Tiberias, Izrael