August 2023

  • 3. august: ukončenie Kurzu Pavol v Riane, Taliansko
  • 21. – 22. august: návšteva Oázy Nowy Radzic, Poľsko
  • 23. – 25. august: duchovné cvičenia pre zasvätených bratov a sestry vo svete v Oáze Nowy Radzic, Poľsko