Október 2023

  • 1. október: stretnutie Koinonie v Recanati, Taliansko
  • 2. – 4. október: v Ríme, Taliansko
  • 4. október: svätá omša s novými kardinálmi a kolégiom kardinálov – otvorenie riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody vo Vatikáne
  • 11. október: slávnostný vstup J.B. kardinála Pizzaballu Jaffskou bránou v Jeruzaleme, Izrael
  • 12. október: slávnostný vstup J.B. kardinála Pizzaballu do Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme, Izrael
  • 13. október: pápežská omša v Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme, Izrael
  • 18. október: pozdrav celibátnym komunitám (online)
  • 21. – 22. október: návšteva a stretnutie Koinonie v oáze vo Vyšnom Klátove, Slovensko
  • 28. október: stretnutie nových komunít s J.B. kardinálom Pizzaballom v Jeruzaleme, Izrael