Marec 2023

 • 1. – 6. marec: návšteva oázy v Los Angeles, USA
 • 3. marec: pohreb Mons. Davida O’Connella, pomocného biskupa z Los Angeles
 • 6. – 9. marec: krátka pastoračná návšteva Mexika
 • 11. marec: návšteva reality v Malborku, Poľsko
 • 12. marec: stretnutie Koinonie v Malborku, Poľsko
 • 13. marec: návšteva reality v Bojano, Poľsko
 • 14. – 15. marec: návšteva oázy v Błotnici, Poľsko
 • 17. – 19. marec: stretnutie poľských koordinátorov v meste Licheň, Poľsko
 • 21. – 23. marec: duchovné cvičenia pre zasvätených bratov a sestry zo severnej a východnej Európy vo Vyšnom Klátove, Slovensko
 • 25. marec: stretnutie koordinátorov v Prešove, Slovensko
 • 26. marec: stretnutie Koinonie v Prešove, Slovensko
 • 29. marec – 2. apríl: duchovné cvičenia pre zasvätených bratov a sestry pred sľubmi v Tiberias, Izrael