Apríl 2023

  • 29. marec – 2. apríl: duchovné cvičenia pre zasvätených bratov a sestry pred sľubmi v Tiberias, Izrael
  • 6. – 9. apríl: Veľkonočné trojdnie v Tiberias, Izrael
  • 14. – 21. apríl: návšteva oázy Krishnagiri, India
  • 23. – 25. apríl: taliansky národný seminár koordinátorov a zodpovedných v Riane, Taliansko
  • 26. – 27. apríl: zasadnutie Správnej rady v Ríme, Taliansko