V nedeľu 24. septembra boli do funkcie uvedení dvaja noví pastieri: o. Jaroslav Mikloš v oáze Rím a o. Michal Irsák v oáze Vyšný Klátov.

Každému z nich srdečne blahoželáme k ich novej službe a veľká vďaka o. Milanovi a o. Gennarovi!