5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (B)

Nedeľa 28. apríla 2024
Jn 15,1-8

Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.
(Jn 15, 1-8)

Vinohradník, ktorý chce, aby jeho vinica prinášala ovocie a získala etiketu D.O.C. (záruka kvality), stará sa o vinič a snaží sa z neho získať maximum; každá ratolesť, ktorá prináša ovocie sa čistí a každá ratolesť, ktorá ovocie neprináša, sa odrezáva.

V Biblii je Izraelský národ podľa prorokov prirovnávaný k bujnému viniču (Oz 10, 1; Jer 2, 21), a v tomto príbehu z evanjelia Ježiš vyhlasuje, že On je PRAVÝ vinič, Otec je vinohradník a každý z nás je ratolest‘. Otec každú ratolest, ktorá prináša ovocie, doslova „očistí“, aby priniesla ešte viac ovocia. V tomto krátkom prejave Ježiš päťkrát opakuje sloveso „zotrvať“, prvýkrát príkazom:„Ostaňte!“ Táto výzva od učitel’a nám dáva pochopiť, že ostať v ňom nie je automatické z našej strany, práve kvôli čisteniu, ktoré spôsobuje bolesť a inštinktívne nás núti odtrhnúť sa…

Zostať napojení na viniči znamená zachovať si našu dôveru v Pána aj vo chvíľach čistenia, cez ktoré prechádzame. Jedným slovom to chce vernosť! Preto z gréčtiny sloveso „zotrvať“ má aj význam „vydržať“. Koľkokrát sme pokúšaní zanechať napríklad osobnú modlitbu preto, že nič necítime, žiadne potešenie, žiadnu prítomnosť… Ale práve v tej chvíli Ježišova výzva má otriasť naším srdcom: ZOSTAŇ vo mne! Závisieť od neho, deň čo deň, nás premení a urobí nás šťastnými.

Modli sa, nevzdávaj sa! Pamätaj na sľub: „proste, o čo chcete, a splní sa vám to“ (Jn 15, 7).

o. Giuseppe