Apríl 2024

  • 8. – 12. apríl: stretnutie zasvätených južnej a západnej Európy a tých, ktorí budú mať záväzky, v San Severine, Taliansko
  • 13. – 17. apríl: návšteva oázy Meghnagar, India
  • 14. apríl: stretnutie koinonie
  • 15. – 16. apríl: stretnutie zasvätených
  • 18. – 21. apríl: návšteva oázy Krishnagiri, India
  • 18. apríl: stretnutie Správnej rady (online)
  • 22. apríl: židovská Veľká noc, Jeruzalem
  • 30. apríl: Zhromaždenie zakladateľov a členov rady (online)