Interiér stánku Božieho hrobu, Jeruzalem - „Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.“ Ján 20,8 - „Súčasný človek počúva ochotnejšie svedkov ako učiteľov, (…) alebo ak počúva učiteľov, robí to preto, že sú svedkami.“ (Pavol VI, Evangelii Nuntiandi) S prianím, aby nás Vzkriesený robil stále autentickejšími svedkami jeho víťazstva nad smrťou a hriechom. Požehnanú Veľkú noc vzkriesenia! - o. Ricardo Argañaraz, Otec zakladateľ - o. Giuseppe De Nardi, Generálny pastier