Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

jsme rádi, že se s Vámi můžeme podělit o prosincové číslo našeho časopisu KeKaKò.
Při této příležitosti Vám všem přejeme požehnané Vánoce a milostiplný nový rok.