Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,

sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o decembrové číslo nášho časopisu KeKaKò.
Pri tejto príležitosti prajeme všetkým požehnané Vianoce a nový rok plný milosti Pána Ježiša.