Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,
obracím se na vás tímto dopisem, abych vás plněji informoval o situaci, kterou zažíváme v Izraeli.
Sobota 7. října 2023: další hrozivé datum, které se zapíše do historie bezprecedentním masakrem Hamásu vůči Izraeli.

Zvěrstva spáchaná na rodinách, mladých i starých lidech a na dětech v poslední velký den Svátku stánků šokovala izraelské i světové veřejné mínění. V mžiku se znovu připomněly zločiny spáchané před osmdesáti lety nacistickými fašisty na lidech, kteří měli jedinou „vinu“, a sice, že to byli Židé; dnes Hamás a jeho spojenci podobně jednají proti lidem, kteří mají jedinou „vinu“ – že jsou Izraelci. Boj proti terorismu a barbarství nejenže není vyhrán, ale zdá se, že má schopnost explodovat ve válku, která přesáhne hranice Blízkého východu.

Izraelsko-palestinský konflikt prošel v posledních desetiletích velmi nebezpečným procesem islamizace. Islámská extremistická náboženská ideologie se dokázala prosadit v palestinském kontextu i mimo něj a silně podporovala současný scénář války, násilí a nestability. Nikdo nepochybuje o obtížné situaci palestinského lidu, ale jen málokdo si uvědomuje hlavní příčinu izolace, které je pásmo Gazy vystaveno: uvalení diktatury ideologie islámského fundamentalismu.

Izrael vede bitvu, která přesahuje politický konflikt: je to boj, kde se ocitá v první linii bránění hodnot, které charakterizují západní kulturu s jejími židovsko-křesťanskými kořeny. Proto můžeme popravdě říci: „My jsme Izrael.“

Koinonia Giovanni Battista je přítomná v Izraeli více než dvacet let. Již třináct let je nám svěřena pastorační odpovědnost za farnost sv. Petra v Tiberiadě a kromě toho působí tři naše sestry v klíčových úřadech církve v zemi, kde se zrodila: na nunciatuře, v patriarchátu a v kustodii Svaté země. Svědectví, které naše přítomnost přináší, vlévá povzbuzení a naději do srdce malého, ale významného místního stáda, které nám bylo svěřeno, a je konkrétní pomocí pro představitele církve, na nichž v této hodině zkoušky leží velká zodpovědnost.

V těchto dnech, s plnou důvěrou v Pána, se připravujeme, abychom z logistického, psychologického, ale především duchovního hlediska dokázali čelit krizovému scénáři, který by mohl v příštích dnech výrazně akcelerovat.

Milovaní, zažíváme chvíli velké nestability na globální i církevní úrovni. Chci vám říct, že nejtemnější okamžik nenastává, když se vše zdá ztracené, ale když ztrácíme motivaci bránit hodnoty, které zušlechťují naši existenci a dávají jí vyústit do plného společenství s naším milovaným Ježíšem. Kéž Pán vždy osvětluje naše jednání světlem své milosti.

Z celého srdce vám děkuji za vaše modlitby a vaši blízkost!

S velkou láskou vás zdravím z Tiberiady

P. Giuseppe