Kristus vstal z mŕtvych!

Drahí bratia a sestry,
prichádzam k vám s týmto listom, aby som vás informoval o situácii, ktorú prežívame v Izraeli.
Sobota, 7. október 2023: ďalší hrozivý dátum, ktorý sa zapíše do histórie bezprecedentným masakrom Hamasu proti Izraelu.

Zverstvá spáchané na rodinách, mladých, starých a deťoch v posledný veľký deň Sviatku stánkov šokovali verejnú mienku Izraela a sveta. V okamihu sa nám pripomenuli zločiny spáchané pred osemdesiatimi rokmi nacistickými fašistami na ľuďoch, ktorí mali jedinú „vinu“, že boli Židia; Hamas a jeho spojenci dnes konajú proti ľuďom, ktorí majú jedinú „vinu“, že sú Izraelčania. Boj proti terorizmu a barbarstvu nielenže nie je vyhratý, ale zdá sa, že má schopnosť prerásť do vojny, ktorá presahuje hranice Blízkeho východu.

Izraelsko-palestínsky konflikt prešiel v posledných desaťročiach veľmi nebezpečným procesom islamizácie. Islamská extrémistická náboženská ideológia sa dokázala presadiť v palestínskom kontexte a aj mimo neho, pričom výrazne uprednostňuje súčasný scenár vojny, násilia a nestability. Nikto nepochybuje o ťažkých podmienkach palestínskeho ľudu, no len málokto si uvedomuje hlavnú príčinu izolácie, ktorej je pásmo Gazy vystavené: nastolenie diktatúry ideológie islamského fundamentalizmu.

Izrael vedie bitku, ktorá presahuje rámec politického konfliktu. Je to boj, pri ktorom sa nachádza v prvej línii obrana hodnôt, ktoré charakterizujú západnú kultúru s jej židovsko-kresťanskými koreňmi. Preto môžeme pravdivo povedať: „Izrael sme my“.

Koinonia Ján Krstiteľ pôsobí v Izraeli už viac ako dvadsať rokov. Pred trinástimi rokmi nám bola zverená pastoračná činnosť vo farnosti Sv. Petra v Tiberiade a okrem toho, tri naše sestry pracujú v kľúčových úradoch Cirkvi v krajine, kde sa Cirkev zrodila: Nunciatúra, Patriarchát a Kustódia Svätej zeme. Svedectvo, ktoré je vydávané vďaka našej prítomnosti, vlieva povzbudenie a nádej do sŕdc malého, ale významného miestneho stáda, ktoré nám bolo zverené, a je konkrétnou pomocou pre osobnosti Cirkvi, ktoré v tejto hodine skúšky spravujú ťažké povinnosti.

V týchto dňoch sa v plnej dôvere v Pána pripravujeme, aby sme z logistického, psychologického, ale predovšetkým duchovného hľadiska dokázali čeliť núdzovému scenáru, ktorý sa môže v nasledujúcich dňoch výrazne zintenzívniť.

Drahí bratia a sestry, zažívame moment veľkej nestability na globálnej a cirkevnej úrovni. Chcem vám povedať, že najtemnejším okamihom nie je, keď sa všetko zdá stratené, ale keď stratíme motiváciu brániť hodnoty, ktoré zušľachťujú našu existenciu a nakoniec ju bez konca premietajú do plného spoločenstva s naším milovaným Ježišom. Nech Pán vždy osvecuje naše konanie svetlom svojej milosti.

Z celého srdca vám ďakujem za vaše modlitby a vašu blízkosť.

Veľmi srdečne vás pozdravujem z Tiberiady,

O. Giuseppe