NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (A)

Niedziela 9 kwietnia 2023
Mt 28,1-10

«Anioł zaś przemówił do niewiast: “Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: “Witajcie!”. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: “Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”».
(Mt 28,5-10)

Wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu wszystkie te cudowne wydarzenia z Jego publicznej działalności wydają się prawie jak sen, odległe wspomnienie raju, które uciszyły ciemności. Z tymi uczuciami Maria Magdalena i druga Maria idą odwiedzić grób Jezusa. Ale oto powstaje trzęsienie ziemi, anioł Pański usuwa kamień z grobu, a strażnicy ze strachu stają się jakby umarli.

Zmartwychwstanie Jezusa jest najbardziej wstrząsającym wydarzeniem, jakie zrodziła historia, i które położyło pieczęć autentyczności na tym, co wydarzyło się wcześniej. Gdyby śmierć była ostatnim słowem, życie tego człowieka, jakkolwiek dobrego i potężnego w swoich cudownych znakach, nie byłoby w stanie nadać nowego biegu historii.

W tych kilku wersetach dwukrotnie powtarza się „polecenie”, aby się nie bać, skierowane do „was”, czyli do was, którzy szukacie Jezusa. Dla tych, którzy szukają Go z czystym sercem, On jest źródłem radości. Sam Jezus w pozdrowieniu skierowanym do kobiet ogłasza: radujcie się! Dzięki zmartwychwstaniu ewangelia jest Dobrą Nowiną. Bez zmartwychwstania byłaby to fascynująca historia, ale pełna cierpienia, w której króluje śmierć. Chrześcijanin nie podąża za jakąś doktryną, a tym bardziej za kulturą, ale jest powołany do uczestnictwa w zwycięstwie Chrystusa, który jako pierwociny, otworzył drogę do nieba. Jesteśmy powołani nie tylko do przyjęcia i przeżywania tej radosnej nowiny, ale także do przekazywania jej dalej; jak kobiety, które posłane przez Jezusa stają się ewangelizatorkami apostołów!

O. Giuseppe