XVII NIEDZIELA ZWYKŁA (A)

Niedziela 30 lipca 2023
Mt 13,44-52

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę».
(Mt 13,44-52)

Jezus idzie od wioski do wioski wokół Jeziora Galilejskiego, aby głosić dobrą nowinę. Treścią Jego ewangelii jest królestwo Boże (lub królestwo niebieskie). Nie jest łatwo przekazać treść tak nową i obcą dla tego świata, dlatego Mistrz mówi w przypowieściach, które wychodząc od znanych, prostych i codziennych rzeczy, odnoszą się do wyższej rzeczywistości. Tak więc w swoim nauczaniu Jezus często zaczyna od stwierdzenia: „Królestwo niebieskie podobne jest do…”, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 13,44: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę».

Ten werset jest sercem dobrej nowiny, esencją królestwa niebieskiego. Mówi o skarbie, skarbie o wielkiej wartości, ukrytym pod ziemią. Niespodziewanie znajduje go pewien człowiek – prawdopodobnie dzierżawca tej roli. W czasach wojny nierzadko zdarzało się, że skarby były ukrywane. Ów człowiek ukrywa go ponownie, aby nie ujawnić swojego odkrycia, po czym idzie, nie stoi w miejscu; biegnie z radością, aby sprzedać cały swój dobytek i kupić to pole.

Skarbem jest Jezus; kto Go spotyka, przepełnia go radość, do tego stopnia, że spontanicznie, bez przymusu, idzie i sprzedaje to, co posiada, daje! Jak Paweł z Tarsu, który napisze do Filipian: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci [dosłownie: odchody], bylebym pozyskał Chrystusa” (Flp 3,8).

Często jednak, kiedy ewangelizujemy, robimy coś przeciwnego: prosimy o „sprzedanie wszystkiego”, zanim spotka się skarb życia: Jezusa! Ewangelizacja z „musisz” nie jest skuteczna; zacznijmy raczej od pilnej potrzeby spotkania Chrystusa, który wcielił się dla wszystkich ludzi, abyśmy mogli doświadczyć pierwszych owoców raju już na tej ziemi. Kiedy już raz odkryjemy Jego obecność i zakosztujemy Jego dobroci, spontanicznie pospieszymy sprzedać całą resztę – która w porównaniu z tym jest bezwartościowa – i ogłaszać zbawienie!

O. Giuseppe