17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 30. července 2023
Mt 13,44-52

„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“
(Mt 13,44-52)

Ježíš chodí od vesnice k vesnici kolem Galilejského jezera, aby kázal radostnou zvěst. Obsahem jeho evangelia je království Boží (neboli království nebeské). Předat tomuto světu tak nový a neznámý obsah není snadné, a proto Mistr používá podobenství, která vycházejí ze známé, jednoduché a každodenní skutečnosti a odkazují ke skutečnosti vyšší. Ježíš tak ve svých kázáních často začíná tvrzením: „Království nebeské je jako…“, jak čteme v Mt 13,44: „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“

Tento verš je jádrem dobré zvěsti, podstatou nebeského království. Hovoří se zde o pokladu, jmění velké hodnoty ukrytém pod zemí. Nějaký člověk – pravděpodobně nájemce pole – ho nečekaně najde. V době války nebylo neobvyklé, že se poklady ukrývaly. Dotyčný člověk ho zase uschová, aby svůj objev neprozradil, načež jde, nezůstává stát; radostně běží, aby prodal všechen svůj majetek a koupil to pole.

Pokladem je Ježíš; kdo se s Ním setká, překypuje radostí natolik, že jde spontánně, bez donucení, prodat, co má, rozdává! Jako Pavel z Tarsu, který napsal Filipským: „A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic [doslova: výkaly].“ (Fp 3,8)

Často však, když evangelizujeme, děláme opak: žádáme „prodat všecko“ dříve, než nastane setkání s životním pokladem – Ježíšem! Evangelizace ve stylu „musíš“ není účinná; začněme spíše od naléhavosti setkat se s Kristem, který se vtělil pro všechny lidi, aby nám dal zakusit prvotiny ráje již na této zemi. Jakmile je objevena Jeho přítomnost a okušena Jeho dobrota, člověk spontánně běží prodat vše ostatní – neboť je to ve srovnání s tím bezcenné – a hlásat spasení!

P. Giuseppe