17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 30. júl 2023
Mt 13,44-52

„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.“
(Mt 13,44-52)

Ježiš chodí z dediny do dediny okolo Galilejského mora, aby hlásal dobrú zvesť. Obsahom jeho evanjelia je Božie kráľovstvo (alebo nebeské kráľovstvo). Nie je ľahké odovzdať obsah, ktorý je taký nový a cudzí tomuto svetu. Preto Majster používa jazyk podobenstiev, ktorý vychádza zo známych, jednoduchých a každodenných skutočností, ale odkazuje na vyššiu realitu. Ježiš teda často vo svojom kázaní začína slovami: „Nebeské kráľovstvo sa podobá…“, ako čítame v Mt 13, 44: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.“

Tento verš je stredobodom dobrej zvesti, podstatou nebeského kráľovstva. Hovorí sa o poklade, majetku veľkej hodnoty, ktorý je ukrytý pod zemou. Nečakane ho nájde muž, pravdepodobne nájomca poľa. V čase vojny sa nezriedka stávalo, že sa poklady ukrývali. Tento muž ho opäť skryje, aby sa o jeho náleze nik nedozvedel. Potom ide, nezostane stáť na mieste, s radosťou beží predať všetok svoj majetok a kúpiť to pole.

Pokladom je Ježiš. Kto ho stretne, prekypuje radosťou natoľko, že spontánne a bez nátlaku ide predať, čo má – dáva. Ako Pavol z Tarzu, ktorý napísal Filipanom: „Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky [doslova: exkrementy, výkaly], aby som získal Krista“ (Flp 3, 8).

Často však, keď evanjelizujeme, robíme pravý opak. Žiadame „predať všetko“ predtým, ako osoba vôbec stretne poklad života – Ježiša. Evanjelizácia so slovami „musíš“ je neúčinná. Začnime radšej od naliehavosti stretnutia s Kristom, ktorý sa vtelil pre všetkých ľudí, aby sme už na tejto zemi zakúsili prvé plody raja. Keď človek objaví jeho prítomnosť a okúsi jeho dobrotu, bezprostredne sa ponáhľa predať všetko ostatné, lebo je to v porovnaní s ním bezcenné a ohlasuje spásu.

o. Giuseppe