I NIEDZIELA WIELKEGO POSTU (A)

Niedziela 26 lutego 2023
Mt 4,1-11

«Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. (…) “Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: “Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. (…)
“Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: “Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. (…)
“Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: “Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

(Mt 4,1.3b-4.6-7.9-10)

Tradycja lokalizuje miejsce wydarzenia kuszenia Jezusa na górze znajdującej się za miastem Jerycho: jest to Góra Kwarantanny, nazwana tak na pamiątkę 40 dni. Ewangelista Mateusz podaje nam powód, dla którego Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię: ma być kuszony przez diabła, którego zaraz potem nazywa „kusicielem”, czyli „eksperymentatorem”. Grecki czasownik (peiràzo) oznacza „poddawanie kogoś próbie, testowanie”; diabeł przychodzi więc do Jezusa, aby go przetestować. Niektórzy uczeni dostrzegają w 3 chwilach próby analizę 3 aspektów modlitwy Szema Izrael (Pwt 6,4-5), która jest centralną nauką w Biblii.

W rabinicznej interpretacji modlitwy Szema Izrael czytamy:
„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego SERCA”; całego, czyli z jego dwoma impulsami, dobrym i złym, w całkowitym przylgnięciu do Słowa Bożego. Pamiętajmy, że Salomon prosił o serce uległe Słowu Bożemu (1 Krl 3,9).
„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całej swojej DUSZY”; za duszę, życie, tchnienie życia uważa się w Biblii krew (Kpł 17,14). Zatem kochać Boga „z całej duszy” oznacza „aż do oddania Mu życia”. Jezus nie daje się zwieść i jest w pełni przygotowany na męczeństwo.
„Będziesz miłował Pana, Boga twojego, ze wszystkich swych SIŁ”, czyli dóbr materialnych (por. Miszna Beraqot 9,5). Jezus wyrzeka się bogactw materialnych, by codziennie zależeć od opatrznościowego Ojca.

3 próby potwierdziły, że Jezus, Syn Boży, kocha Ojca z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Jest więc nowym Mojżeszem, który wprowadzi lud do Ziemi Obiecanej!

O. Giuseppe