UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO (A)

Niedziela 8 stycznia 2023
MT 3,13-17

«Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: “To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”».
(Mt 3,13-17)

Dlaczego Jezus przyjął chrzest? Klasyczna interpretacja nawiązuje do tego, co jest powiedziane w liście do Hebrajczyków: „musiał się upodobnić pod każdym względem do braci … dla przebłagania za grzechy ludu” (Hbr 2,17). Ochrzczony w Jordanie przez Jana, Jezus we wszystkim solidaryzuje się z grzesznikami, choć sam nie znał grzechu.

Ewangelia mówi nam, że zaraz po tym, jak został ochrzczony, Jezus „wyszedł” z wody. To, że „wyszedł” oznacza, że najpierw „zszedł”. To wyjście Jezusa z Jordanu przypomina nam również przejście tej rzeki przez synów Izraela z Jozuem. Należy zauważyć, że imię Jozue w języku hebrajskim ma to samo znaczenie co imię Jezus: „Bóg zbawia”. Tak jak Jozue przeprowadził lud przez Jordan, aby wziąć w posiadanie Ziemię Obiecaną, tak Jezus, w tej samej rzece, prowadzi nas od śmierci starego człowieka do nowego życia w Duchu.

Także ty i ja jesteśmy powołani do utożsamiania się z Nim: umierając dla siebie i powstając do nowego życia w Nim!

O. Giuseppe