„Bóg jest opoką mojego serca i moim działem na wieki” (Ps 73, 26b).

To słowo towarzyszyło nam podczas naszych rekolekcji dla braci i sióstr konsekrowanych, które odbyły się w oazie Vyšny Klatov na Słowacji. Dwa lata pandemii, po których wybuchła wojna na Ukrainie uniemożliwiały organizowanie międzynarodowych spotkań wspólnotowych, dlatego z jeszcze większą radością przeżywaliśmy te wspaniałe dni, podarowane nam przez Pana. Jego szczególna obecność objawiała się podczas modlitwy wspólnotowej poprzez słowo profetyczne i w momentach braterskiego dzielenia, któremu sprzyjała przepiękna wiosenna pogoda, zachęcająca do spacerów. Słowacy, Czesi, Polacy, Niemcy i Irlandczycy – wszyscy wysłuchaliśmy nauczań pasterza generalnego oraz pasterzy różnych wspólnot konsekrowanych obecnych na spotkaniu, które dały nam nową siłę, by „dawać świadectwo o świetle, jakie towarzyszy przebywaniu razem” , według słowa, jakim Giuseppe zakończył rekolekcje.