„No Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.“ (Ž 73, 26b)

Tieto slová nás sprevádzali počas duchovných cvičení pre zasvätených bratov a sestry z regiónu Európa – sever/východ, ktoré sa konali od 21. do 23. marca v oáze vo Vyšnom Klátove na Slovensku. Dva roky pandémie, po ktorých nasledovala vojna na Ukrajine, znemožnili organizovať stretnutia spoločenstva, a preto sme si s obnovenou radosťou užívali tieto nádherné dni, ktoré nám dal Pán. Jeho silná prítomnosť sa prejavovala najmä počas spoločnej modlitby prostredníctvom prorockého slova a vo chvíľach bratského zdieľania, ktorému prialo aj krásne jarné počasie pozývajúce ľudí na prechádzky a pobyt vonku. Zúčastnení bratia a sestry prišli zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Írska – všetci sme počúvali prednášky generálneho pastiera a pastierov našich spoločenstiev zasväteného života prítomných na stretnutí. To nám dodalo novú silu „vydávať svedectvo o svetle, ktoré žiari skrze bytie spolu“, ako povedal otec Giuseppe na záver duchovných cvičení.