„Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.“ (Ž 73,26b)

Toto slovo nás provázelo během dní setkání interních bratří a sester, které se konalo od 21. do 23. března v oáze Vyšný Klátov na Slovensku. Dva roky pandemie a následně válka na Ukrajině znemožnily pořádání komunitních setkání, a proto jsme si s obnovenou radostí užívali tyto nádherné dny, které nám Pán daroval. Jeho silná přítomnost se projevovala zejména prorockým slovem při společné modlitbě a ve chvílích bratrského sdílení, které podporovalo krásné jarní počasí, vybízející k pobytu venku a procházkám. Bratři a sestry, kteří přijeli ze Slovenska, České republiky, Polska, Německa a Irska – všichni jsme naslouchali vyučováním generálního pastýře a pastýřů různých interních komunit přítomných na setkání. To nám dodalo novou sílu „vydávat svědectví o světle, které září ve společném bytí“, jak řekl P. Giuseppe na závěr.