O. Ignace Mutombo – nota biograficzna

Urodzony 22 października 1984 r. w Kongo, piąty z dziesięciorga rodzeństwa, w wieku 18 lat wstąpił do zakonu, ale z powodów plemiennych został zmuszony do opuszczenia go przed złożeniem ślubów wieczystych. Wkrótce potem został schwytany przez zbrojne grupy rebeliantów w Kongo, został zmuszony do pracy jako sekretarz w ich biurach, ponieważ zauważono jego solidną formację intelektualną, którą rozwinął podczas lat studiów. Udało mu się uciec z rąk rebeliantów i dotrzeć jako uchodźca do RPA.

Po utrzymywaniu się poprzez różne prace, niektóre z nich bardzo proste, takie jak pomaganie ludziom przy wkładaniu zakupów do bagażnika, poznał Koinonię Jan Chrzciciel, przyjmując zaproszenie na kurs powołaniowy po spotkaniu z o. Michałem, przełożonym Koinonii w RPA. 6 stycznia 2018 r. złożył swoje zobowiązania wieczystej konsekracji w Koinonii, podczas uroczystości, w której otrzymał również święcenia diakonatu. Zobowiązania te miały dla niego tak ważne znaczenie spełnienia, że wykrzyknął, iż tego dnia mógłby nawet umrzeć, bo ukoronował swoje powołanie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 2018 r. Jednak niedługo potem zaczął mieć problemy z nerkami i wkrótce we Włoszech rozpoczął dializy. Przyjęty we Włoszech, pełnił swoją posługę kapłańską dla Koinonii i dla diecezji Vicenza. Mimo że był fizycznie osłabiony przez dializy, czynił to z prawdziwą radością i miłością, tak bardzo, że szybko został pokochany przez ludzi.

11 maja 2022 roku przeszedł przeszczep nerek, co było dla niego narodzinami do nowego życia, które jednak niedługo potem zostało zabrane przez Pana w święto Objawienia Pańskiego, w piątą rocznicę jego wieczystych zobowiązań. Ignace zawsze przyjmował zawiłości i trudności życia, nigdy się nie poddając, wprost przeciwnie, radość, miłość i pokój były jego stałą odpowiedzią, którą teraz wszyscy na zawsze zapamiętamy.