Krátká biografie otce Ignáce Mutomba

Narodil se 22. října 1984 v Kongu jako pátý z deseti sourozenců. Ve věku 18 let vstoupil do jedné řeholní kongregace, ale z kmenových důvodů z ní musel odejít před svými věčnými sliby. Krátce poté byl zajat ozbrojenými povstaleckými skupinami v Kongu a byl přinucen pracovat v jejich ústředí, protože si všimli jeho dobré intelektuální formace, kterou získal během let studia. Podařilo se mu ale utéct a dostat se jako uprchlík do Jižní Afriky.

Následně si obstarával obživu různými pracemi, a to i velmi skromnými, jako je pomoc lidem s ukládáním nákupu do kufru auta, načež poznal Koinonii Jan Křtitel a po setkání s otcem Michalem Wojciechowským, zodpovědným za Koinonii v Jižní Africe, přijal pozvání na kurz pro rozlišení povolání. Dne 6. ledna 2018 složil své věčné sliby jako zasvěcený bratr v Koinonii a zároveň byl i vysvěcen na jáhna. Sliby pro něj měly natolik důležitý význam naplnění, že se dokonce vyjádřil, že toho dne mohl klidně i zemřít, protože jimi korunoval své povolání. Na kněze byl vysvěcen 23. června téhož roku. Krátce nato však začal mít potíže s ledvinami a brzy začal v Itálii chodit na dialýzu. Zde také vykonával svou kněžskou službu pro Koinonii a pro diecézi Vicenza. Přestože byl fyzicky oslaben dialýzou, sloužil s tak opravdovou radostí a láskou, že si ho lidé během krátké doby zamilovali.

Dne 11. května 2022 mu byla transplantována ledvina jako zrození pro nový život; ten však byl záhy Pánem přijat v den Zjevení Páně, na páté výročí jeho věčných slibů. Ignác vždy přijímal složitost a obtíže života, aniž by se vzdával; naopak radost, láska a pokoj byly jeho stálou odpovědí, kterou si nyní budeme všichni navždy pamatovat.