Životopisné míľniky o. Ignacea Mutombo

Narodil sa 22. októbra 1984 v Kongu ako piaty z desiatich súrodencov. Ako 18-ročný vstúpil do kongregácie, z ktorej bol kvôli príslušnosti k svojmu kmeňu nútený odísť ešte pred zložením večných sľubov. Krátko po tom ho zajali ozbrojené povstalecké skupiny v Kongu. Keďže si všimli jeho solídne intelektuálne vzdelanie, ktoré nadobudol počas rokov štúdia, bol prinútený pracovať na ich sekretariáte. Podarilo sa mu od povstalcov ujsť a dostal sa ako utečenec do Južnej Afriky.

Po tom, čo sa živil rôznymi prácami, dokonca aj veľmi skromnými – ako napríklad pomoc ľuďom s ukladaním nákupov do kufra – sa stretol s Koinoniou Ján Krstiteľ. Prijal pozvanie na kurz o duchovných povolaniach od o. Michala W., zodpovedného za Koinoniu v Juhoafrickej republike. Dňa 6. januára 2018 zložil svoje večné záväzky do zasväteného života v Koinonii počas slávnosti, na ktorej bol aj vysvätený za diakona. Tieto záväzky mali preňho taký význam, že v ten deň až zvolal, že môže dokonca zomrieť, pretože korunoval svoje povolanie. Za kňaza bol vysvätený 23. júna 2018. Krátko nato však začal pociťovať problémy s obličkami a čoskoro začal s dialýzou v Taliansku. Keďže bol prijatý v Taliansku, vykonával tu svoju kňazskú službu pre Koinoniu a pre diecézu Vicenza napriek tomu, že bol telesne oslabený dialýzou. Slúžil so skutočnou radosťou a láskou natoľko, že si ho ľudia zamilovali vo veľmi krátkom čase.

Dňa 11. mája 2022 podstúpil transplantáciu obličky – zrod k novému životu. Pán si ho však čoskoro vzal naspäť k sebe – v deň Zjavenia Pána, na piate výročie jeho večných záväzkov. Ignace vždy vítal zložitosť a ťažkosti života bez toho, aby sa vzdával. Práve naopak – radosť, láska a pokoj boli jeho trvalou odpoveďou, ktorú si teraz budeme všetci navždy pamätať.