W Nowym Jorku miało miejsce piękne wydarzenie: Krajowy Kongres Koinonii Jan Chrzciciel, w dniach 28-30 kwietnia, gdzie radość i oczekiwanie na spotkanie z Panem oraz braćmi i siostrami przeważyły nad dużymi odległościami, z jakimi musieli zmierzyć się członkowie, których było niespełna 600, przybyli z miejsc oddalonych nawet o 30 godzin jazdy autobusem. Atmosfera, która się wytworzyła, była nacechowana radością, wiarą i chęcią przeżycia tego wydarzenia jako jedno ciało w Chrystusie, słuchając nauk Pasterzy, aby wzrastać i iść razem. Ojciec Założyciel przedstawiał początek każdego tematu, który następnie był rozwijany przez o. Claudio, o. Artura i o. Adriano, przekazując podstawowe elementy potrzebne do zakorzenienia się we Wspólnocie i do przynoszenia w ten sposób owoców w ewangelizacji. Z uznaniem przyjęto budujące i jednoczące wypowiedzi kardynała Coccopalmerio, który był obecny na każdym etapie Kongresu będącego zwieńczeniem podróży o. Ricardo i Kardynała, którzy w poprzednich dniach odbyli przyjacielskie i jednoczące spotkania z arcybiskupem Minneapolis, Bernardem Hebdą, z Robertem Brennanem, biskupem Brooklynu, i na koniec z emerytowanym biskupem Brooklynu, Nicholasem DiMarzio. Kongres był okazją do uświadomienia sobie, jak ważne jest bycie zakorzenionym jak palma w domu Pana, jeśli chce się przynosić owoce.