V New Yorku sa konala nádherná udalosť – v dňoch 28. až 30. apríla tu prebiehal národný kongres Koinonie Ján Krstiteľ. Radosť a očakávanie stretnutia s Pánom a bratmi a sestrami zvíťazili nad náročnými vzdialenosťami, ktorým muselo necelých 600 účastníkov čeliť. Niektorí prišli z miest vzdialených od New Yorku až 30 hodín cesty autobusom. Nepreháňame, keď povieme, že vytvorená atmosféra sa vyznačovala radosťou, vierou a túžbou prežiť podujatie ako jedno telo v Kristovi, počúvajúc prednášky pastierov na témy rastu a spoločného putovania. Otec zakladateľ sa prihovoril a predstavil začiatok každej témy, ktorú potom rozvinuli o. Claudio, o. Artur a o. Adriano, a odovzdali tak základné prvky, ktoré pomáhajú členom zakoreniť sa v spoločenstve, a tak prinášať ovocie v evanjelizácii. Veľmi vzácne boli aj povzbudzujúce a k jednote pozývajúce slová kardinála Coccopalmeria, ktorý bol prítomný počas celého trvania kongresu. Kongres v New Yorku bol vyvrcholením cesty o. Ricarda a kardinála, ktorí v predchádzajúcich dňoch absolvovali priateľské a zjednocujúce stretnutia s minneapolským arcibiskupom, Mons. Hebdom, s Mons. Brennanom, biskupom z Brooklynu, a nakoniec s emeritným biskupom z Brooklynu, Mons. DiMarziom. Kongres bol príležitosťou k uvedomeniu si, že ak chceme prinášať ovocie, je dôležité byť zakorenení ako palma v Pánovom dome.