V New Yorku se konala krásná událost: ve dnech 28. až 30. dubna zde proběhl národní kongres Koinonie Jan Křtitel. Radost a očekávání setkání s Pánem a bratry a sestrami zvítězily nad náročnými vzdálenostmi, kterým museli členové čelit. Účastníků bylo kolem 600, i z míst vzdálených 30 hodin autobusem. Bez přehánění: atmosféra se vyznačovala radostí, vírou a touhou prožít tuto událost jako jedno tělo v Kristu, v naslouchání vyučování pastýřů, abychom společně rostli a kráčeli dál. Otec zakladatel vždy uvedl každé téma, které pak rozvinul P. Claudio, P. Artur a P. Adriano. Předávaly se základní prvky, abychom byli zakořeněni v komunitě, a tudíž přinášeli ovoce v evangelizaci. Oceněna byla povzbudivá a k jednotě vedoucí slova kardinála Coccopalmeria, který byl přítomen v každé fázi kongresu, jenž se stal vyvrcholením cesty P. Ricarda a kardinála, kteří prožili v předchozích dnech přátelská a společenství tvořící setkání s arcibiskupem z Minneapolis, Mons. Hebdou, s Mons. Brennanem, biskupem z Brooklynu, a nakonec s emeritním biskupem z Brooklynu, Mons. DiMarziem. Kongres byl příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, že chceme-li nést ovoce, je důležité být zakořeněni jako palma v domě Hospodinově.