Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje te są przekazywane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO), na podstawie art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003 (Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych) użytkownikom korzystającym ze strony internetowej www.koinoniagb.org i dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z metodami wskazanymi poniżej. Informacje są podane tylko dla serwisu www.koinoniagb.org, a nie dla innych stron internetowych, do których użytkownik może wejść za pośrednictwem linków.

1. Administrator danych

Fondazione Koinonia Giovanni Battista

Via Gioacchino Loreti n. 51

00133 Rzym

Włochy

kod podatkowy 96371490580

E-mail: admin@koinoniagb.org

2. Zebrane dane

Przetwarzane dane osobowe są zbierane w sposób podany bezpośrednio przez osobę zainteresowaną lub przekazywany automatycznie.

Dane podane bezpośrednio przez osobę zainteresowaną to wszystkie dane osobowe, które w jakikolwiek sposób zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez osobę zainteresowaną. Gromadzone i przetwarzane są w szczególności następujące dane osobowe:

– imię, nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne dane podane bezpośrednio przez osobę zainteresowaną za pośrednictwem formularzy kontaktowych i/lub formularzy rejestracyjnych na wydarzenia organizowane przez Administratora.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, jak opisano poniżej.

Dane przekazane przez zainteresowane strony wykorzystujemy do:

w celach związanych z udostępnianiem strony internetowej www.koinoniagb.org;

tylko w przypadku wyraźnej zgody użytkownika, aby umożliwić dostęp do określonych i dodatkowych usług, takich jak przesyłanie przyszłych komunikatów informacyjnych pocztą elektroniczną lub drogą elektroniczną.

Udostępnienie danych wymienionych w sekcji „Zbierane dane” w celach, o których mowa w pkt n. konieczne jest umożliwienie użytkownikowi dostępu do usługi. Z tego powodu zgoda jest obowiązkowa, a odmowa przetwarzania lub niepowodzenie, niedokładność lub częściowe podanie danych może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia usługi.

Podanie danych w celu przesyłania newslettera jest dobrowolne, a odmowa wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie skutkować będzie brakiem możliwości bycia na bieżąco z inicjatywami Administratora

4. Cofnięcie zgody

Zainteresowany może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych i handlowych w trybie natychmiastowym, wysyłając żądanie na adres e-mail admin@koinoniagb.org.

5. Metody leczenia

Przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem odpowiednich procedur chroniących prywatność Użytkownika i polega na ich zbieraniu, rejestrowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu, modyfikacji, selekcji, wydobywaniu, porównywaniu, wykorzystywaniu, łączeniu, blokowaniu, komunikowaniu, rozpowszechnianiu, anulowaniu, niszczeniu to samo, w tym połączenie dwóch lub więcej z wyżej wymienionych czynności.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W przypadku odmowy przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej, przetwarzanie zostanie ograniczone do pełnego wykonania obowiązków wynikających ze świadczenia usługi, a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, regulacji i wspólnotowych ustawodawstwo.

Przetwarzanie danych Użytkowników w wyżej wymienionych celach odbywać się będzie głównie w sposób zautomatyzowany i skomputeryzowany, zawsze z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa ustanowionych przepisami prawa. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w bazie danych Stowarzyszenia Koinonia Giovanni Battista – Centrala Federalna i przetwarzane przez pracowników i/lub specjalistów wyznaczonych przez firmę, którzy wykonują ww. czynności pod jej bezpośrednim nadzorem i na jej odpowiedzialność. Stowarzyszenie Koinonia Giovanni Battista – Centrala Federalna nie przekazuje osobom trzecim żadnych informacji o użytkownikach bez ich zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo lub w przypadku firm, które wykonują funkcje ściśle związane i instrumentalne z działaniem Usługi (np.: hotele lub zaplecze recepcyjne).

W każdym przypadku wyklucza się rozpowszechnianie i przekazywanie danych poza obszar UE.

6. Prawa zainteresowanego

Zgodnie z art. 7 Kodeksu Prywatności oraz art. 13 RODO każdy użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku jego danych osobowych, nawet jeśli nie jest jeszcze zarejestrowany, oraz ich komunikacji w zrozumiałej formie.

W szczególności zainteresowany ma prawo żądania od Administratora wskazania:

pochodzenie danych osobowych;

cel i metody leczenia;

logiki stosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą narzędzi elektronicznych/informatycznych;

dane identyfikacyjne właściciela, zarządców i wyznaczonego przedstawiciela;

o podmiotach i kategoriach podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, zarządcy lub agenci.

Informujemy również, że na podstawie art 15-16-17-18-19-20-21 Rozporządzenia UE 2016/679 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia w całości lub w części sprzeciwu z uzasadnionych powodów wobec przetwarzania oraz może, zgodnie z metodami i w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, korzystać z praw uznanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Aby uzyskać usunięcie swoich danych podanych dobrowolnie za pośrednictwem serwisu, możesz napisać na adres: admin@koinoniagb.org.

7. Aktualizacje i zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji, integracji lub aktualizacji tych Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub środkami przyjętymi przez Gwaranta Ochrony Danych Osobowych. Wspomniane zmiany lub uzupełnienia zostaną podane do wiadomości zainteresowanych stron za pośrednictwem łącza do strony Polityka prywatności tej witryny.

Zachęcamy użytkowników do regularnego przeglądania Polityki Prywatności, sprawdzania aktualnych informacji i podejmowania decyzji o dalszym korzystaniu z oferowanych usług.

Informacje dotyczące zarządzania plikami cookie

Ta polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 22 grudnia 2022 r. i dotyczy obywateli i stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

1. Wstęp

Nasza strona internetowa https://www.koinoniagb.org (dalej: „strona internetowa”) wykorzystuje pliki cookie i inne powiązane technologie (wszystkie technologie są dla wygody określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o stosowaniu plików cookies w naszym serwisie.

2. Co to są pliki cookie?

Cookies to proste pliki wysyłane wraz ze stronami tej witryny i zapisywane przez Twoją przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera lub innych urządzeń. Zebrane w nich informacje mogą zostać przesłane z powrotem na nasze serwery lub serwery podmiotów trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu używany do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod działa na naszych serwerach lub na Twoim urządzeniu.

4. Co to jest sygnalizator sieciowy?

Sygnał nawigacyjny (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu w witrynie. W tym celu różne dane o Tobie są przechowywane za pomocą sygnałów nawigacyjnych.

5. Pliki cookie

5.1 Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie witryny i zachowanie aktualnych preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy Ci odwiedzanie naszej witryny. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej witryny, na przykład przedmiot pozostaje w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieszczać te pliki cookie bez Twojej zgody.

5.2 Marketingowe/śledzące pliki cookie

Marketingowe/śledzące pliki cookie to pliki cookie lub inne formy lokalnego przechowywania, używane do tworzenia profili użytkowników w celu wyświetlania reklam lub śledzenia użytkownika w tej witrynie lub na różnych witrynach w podobnych celach marketingowych.

5.3 Media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy treści z serwisów Facebook, Twitter i Instagram w celu promowania stron internetowych (np. „Lubię to”, „przypinanie”) lub udostępniania ich (np. „Tweet”) w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram. Treści te są osadzone w kodzie pochodzącym z Facebooka, Twittera i Instagrama oraz umieszczają pliki cookies. Ta treść może przechowywać i przetwarzać niektóre informacje w celu spersonalizowanych reklam.

Przeczytaj politykę prywatności tych sieci społecznościowych (która może się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z Twoimi (osobowymi) danymi, które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Uzyskane dane są w miarę możliwości anonimowe. Facebook, Twitter i Instagram znajdują się w Stanach Zjednoczonych.

6. Pliki cookie umieszczone

WordPress: Functional

WPML: Functional

Facebook: Advertising/Tracing, Functional

Instagram: Advertising/Tracing, Functional

Google Maps: Advertising/Tracing

YouTube: Advertising/Tracing, Functional

Twitter: Functional, Advertising/Tracing

7. Zgoda

Gdy odwiedzasz witrynę po raz pierwszy, wyświetlimy wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Gdy tylko klikniesz „Zapisz preferencje”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek opisanych w tym wyskakującym okienku i oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że nasza strona internetowa może nie działać poprawnie.

8. Włączanie/wyłączanie i usuwanie plików cookies

Możesz użyć swojej przeglądarki, aby automatycznie lub ręcznie usunąć pliki cookie. Możliwe jest również określenie, że niektóre pliki cookie nie mogą być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej w taki sposób, aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy zostanie umieszczony plik cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji Pomoc Twojej przeglądarki.

Pamiętaj, że nasza strona może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one umieszczone ponownie po Twojej zgodzie, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę.

9. Twoje prawa w zakresie danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

Masz prawo wiedzieć, kiedy Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi dzieje, jak długo będą przechowywane.

Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, o których wiemy.

Prawo do sprostowania: Masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych, kiedy tylko chcesz.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, masz prawo do wycofania tej zgody oraz usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych i przenieść je do innego administratora.

Prawo do sprzeciwu: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Uszanujemy ten wybór, chyba że istnieje uzasadniona podstawa do zajęcia się nimi.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi na dole niniejszej Polityki plików cookie. Jeśli masz skargę na to, jak postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy ją usłyszeć, ale masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych).

10. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i/lub komentarzy dotyczących Polityki plików cookie i niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Fondazione Koinonia Giovanni Battista

Via Gioacchino Loreti, n. 51

00133 Rzym

Włochy

Strona internetowa: https://www.koinoniagb.org

E-mail: admin@koinoniagb.org

Ta polityka plików cookie została zsynchronizowana z cookiedatabase.org 16 grudnia 2022 r