22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 3. september 2023
Mt 16,21-27

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
(Mt 16,21-23)

Ježiš cíti, že dozrel čas a že jeho ľud mu verí a dôveruje. Preto im začína hovoriť o tom, že „musí“ ísť do Jeruzalema a tam byť zavrhnutý, trpieť a… byť zabitý. Ježiš vlastne na záver hovorí aj o vzkriesení po troch dňoch, ale Peter ho už nepočúva. Len čo počuje o odmietnutí, utrpení a dokonca smrti, už ničomu nerozumie, vybuchne. Myslí si, že Ježiš mal predošlú noc nočnú moru, a dokonca si ho berie bokom, aby ho pokarhal. Je isté, že Peter pochopil, že Ježiš je Mesiáš, ale existujú vážne pochybnosti o tom, či pochopil, čo to znamená, že je Mesiáš.

Ježišova reakcia je rázna: „Choď mi z cesty!“ To znamená, nestavaj sa do pozície učiteľa, ale nasleduj ma, lebo sa máš ešte veľa čo učiť. Buď naďalej učeníkom, nemysli si, že už všetko vieš. Potom Ježiš pokračuje tým hrozným menom: „Satan“ – lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Tu máme rovnicu: zmysel pre ľudské veci, čiže mentalita tohto sveta sa môže zhodovať s mentalitou Satana (doslovne Protivníka).

Dnes sú ľudia viac ako kedykoľvek predtým hluchí voči všetkým rozhovorom o utrpení a obetiach a ľahko pred nimi utekajú. Chceme všetko a hneď, ale to nie je evanjelium. Evanjelium nám dáva oveľa viac, než v čo môžeme dúfať, ale je to dar – zisk.

Aj keď sme boli inšpirovaní ako Peter, stále nám hrozí, že sa prispôsobíme mentalite tohto sveta. Pán chce, aby sme rozpoznali, že je Mesiáš, ale tiež aby sme pochopili, akým Mesiášom je.

V Biblii nachádzame pravú tvár Boha, ktorý sa stal človekom, aby pozdvihol ľudský stav. V Ježišovi je to trpiaca tvár zakrvavená pre lásku.

Čítaním a každodenným uplatňovaním Božieho slova sa nám do srdca vtláča ikona pravého Mesiáša.

o. Giuseppe