SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (A)

Nedeľa 4. jún 2023
Jn 3, 16-18

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
(Jn 3, 16-18)

Evanjelista rozpráva o mimoriadnom stretnutí medzi Ježišom a farizejom Nikodémom, ktorý je zasiahnutý slovami a znameniami Majstra, a preto sa rozhodne stretnúť sa s ním. Prebieha medzi nimi dialóg o potrebe zrodenia alebo znovuzrodenia z vody a Ducha, až kým Ježiš nezačne hovoriť o Božej láske.

Je to prvýkrát, čo sa v tomto evanjeliu objavuje sloveso „milovať“. Grécky jazyk na vyjadrenie pojmu láska všeobecne rozlišuje tri výrazy s rôznymi odtieňmi:
èros – chápe sa ako zmyselná láska, orientovaná na vlastné dobro;
filìa – je láska založená na slobodnom a rovnocennom priateľskom vzťahu, zameraná na dobro oboch;
agapé – je to láska, ktorá sa stáva sebadarovaním, t. j. „tvoje dobro je dôležitejšie ako moje“.
Božia láska pre svet je práve tohto druhu, agapé, láska, ktorá ide až tak ďaleko, že dáva svojho jednorodeného Syna. Je to osobná láska – Boh nemiluje masu, ale miluje každého človeka osobitne a má s ním osobný vzťah. Náš Stvoriteľ nás stvoril na svoj obraz, nie ako robotov a nie náhodou, ale každého z nás stvoril pre láskyplný plán. Hriech a lož v nás vyvolávajú pocit, že Boh neexistuje alebo je od nás vzdialený.

Je to bezpodmienečná láska. Boh je láska a nemôže robiť nič iné, len bezpodmienečne milovať. Presne ako horiaci ker, cez ktorý sa Boh zjavil Mojžišovi – oheň lásky, súcitu, milosrdenstva, ktorý nezhára. Súčasná mentalita, dokonca aj náboženská, nás mnohokrát núti myslieť si, že Boh ma nemiluje, pretože nie som dobrý a svätý. No Božia láska nezávisí od nás, ale od neho. Je to on, kto prevzal iniciatívu milovať ťa, bez ohľadu na tvoju lásku, a chce pre teba to najlepšie, pretože je OTCOM.

Osloboďme preto svoje mysle a srdcia od nesprávneho obrazu Boha. Boh je Láska a neposlal svojho Syna, aby odsúdil, ale aby zachránil, zmieril…
To, čo napriek všetkému udržuje svet, je Božia láska!

o. Giuseppe