4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (B)

Nedeľa 21. apríla 2024
Jn 10,11-18

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.
(Jn 10,11-15

V priebehu storočí boli mnohí umelci inšpirovaní ikonickou predstavou Ježiša ako Dobrého pastiera. Tento titul prislúchajúci Ježišovi nachádzame v Jánovom evanjeliu. V gréčtine má prídavné meno kalòs estetický význam, doslovne znamená pekný, avšak už v gréckom preklade Starého zákona je nahradený hebrejským tov; v preklade dobrý, má význam morálne dobrého. Tento výraz v gréčtine poznáme ako agathòs. Treba si uvedomiť, že Ježiš okrem toho, že je dobrý, je taktiež krásny, ako potvrdzuje Žalm 45: „Ty si najkrajší z ľudských synov…“.

Postava dobrého pastiera je v priamom protiklade s nájomníkom (plateným strážcom). Ten sa zdanlivo podobá na pastiera, avšak nie je ním, pretože ovce mu nepatria a nie je ochotný ohroziť pre ne vlastný život. Nie je ochotný ochrániť ich, vyberá si útek. Dobrý pastier pozná svoje ovce a oni poznajú jeho, volá ich po mene, čo znamená poznať ich až k ich podstate. Môžeme povedať, že poznanie je istým spôsobom moc…môže byť použitá na vydieranie (nájomník) alebo na budovanie (pastier). Dobrému pastierovi možno dôverovať, spoľahnúť sa na neho.

Na záver môžeme čítať uistenie Ježiša: „dám svoj život za moje ovce“! Toto potvrdenie nám pripomína utrpenie Pána v Izaiášovi 53,10 a neskôr sa o ňom hovorí aj v Evanjeliu podľa Marka 10, 45 a Matúša 20, 28: „Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ V Jánovom evanjelium sa nachádza miesto slova darovať, sloveso priniesť, dať k dispozícii. Tieto termíny presne vyjadrujú zmysel obety vlastného života, ktorú Ježiš realizoval každý jeden deň svojho pozemského života, nie iba na kríži. Pripomeňme si tiež umývanie nôh, gesto, ktoré prislúchalo otrokom, a ktoré Ježiš vykonal ako priateľ, ktorý má apoštolov hlboko vo svojom srdci.

Ježiš ťa má hlboko vo svojom srdci. On je Dobrý pastier, ten ktorý ťa pozná, vie čo je pre teba najlepšie a chce ti to dať, chce ťa urobiť šťastným. Nechaj sa zviesť jeho dobrotou a krásou!

o. Giuseppe