6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (B)

Nedeľa 05. máj 2024
Jn 15, 9-17

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.
(Jn 15,12-17)

V jednom zo svojich posledných prejavov, o ktorých informoval evanjelista Ján, im Ježiš v kontexte dôvernosti so svojimi učeníkmi odovzdáva jadro svojho učenia: prikázanie milovať. V 13. kapitole čítame, ako sa Ježiš prepásal plátennou zásterou a umýva apoštolom nohy. Tento čin bol výsadou otrokov! Čo znamená táto činnosť Majstra? S postojom lásky stavia do centra toho druhého, priateľa. A tak má láska schopnosť premeniť gesto alebo službu, ktorá sa od prírody javí ako gesto otroka, na gesto priateľstva. To je to, čo Ježiš vo svojom živote vždy robil: každého z nás postavil do stredu svojho srdca a vydal za nás všetko.

Keď človek žije v láske k Pánovi, nielenže skutočne miluje, ale stáva sa kanálom lásky a je oslobodený od najsilnejšieho otroctva, otroctva sebectva. Sebectvo nás spútava, drží nás uzavretých v sebe a vždy vracia naše „ja“ späť do stredu. Opakom sebectva je priateľstvo, ktoré je putom, ktoré vytvára telo Kristovo. Chceš byť priateľom? Miluj. Daj toho druhého – a v prvom rade Ježiša – do stredu svojho srdca, aby si mu s láskou slúžil. Kto miluje, nikdy nie je sluhom; kto miluje, je PRIATEĽ!

o. Giuseppe