3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (B)

Nedeľa 21. január 2024
Mk 1, 14-20

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
(Mk 1, 14-15)

Odchodom Jána Krstiteľa Ježiš začína svoje verejné účinkovanie – ohlasuje „dobrú zvesť“, ktorá vzbudzuje radosť. Je to dobrá správa od Boha, o Bohu, ktorého stvoriteľom je Boh. Jednoducho, nie je to správa z tohto sveta, od ľudí, ani vôbec nie je vytvorená ľuďmi – prichádza zhora! Chystá sa nastoliť nový spôsob myslenia, mentalitu Božieho kráľovstva, ktorá pôjde proti prúdu tohto sveta. Je to dobrá správa pre človeka a pre všetkých ľudí; a začína takto:

Čas (kairòs, nie chronologický čas, ale kvalitatívne odlišný okamih, moment príležitosti) je dokonaný, doslova „je plný“. Toto sloveso sa nachádza v Markovi krátko pred utrpením, keď Ježiša zatkli a on povedal: „Deň čo deň som učil u vás v chráme, a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť Písmo.“ (Mk 14, 49); a Božie kráľovstvo je blízko, v bránach.

Obráťte sa: okamžité nariadenie označujúce činnosť, ktorá pokračuje v priebehu času a nie je jednorazová. Pôvodné grécke slovo je metanoèite, ktoré etymologicky odkazuje na zmenu mentality, myslenia, zmenu perspektívy, spolu s významom pokánia. Je to výzva nechať sa prekvapiť; už nemusíme premýšľať o tom, ako sa dostaneme k Bohu, pretože on sám prichádza k nám. To, čo nám zostáva, je snaha byť autentickejší – uznať, že bez neho sú naše skutky mŕtve a že hriech nám neprinesie žiadnu radosť ani uspokojenie (možno nás na chvíľu oklame…). Nastal čas vložiť našu biedu do rúk Pána. Po celý náš život sme v čase milosrdenstva!

… a verte: aj toto je okamžité nariadenie – verte ďalej… viera, ktorá je dôverou v dobrú zvesť a v toho, kto ju ohlasuje, ktorý je sám evanjeliom.

Prijmime teda pozvanie Ježiša obnoviť našu dôveru v neho a v jeho Slovo!

o. Giuseppe