KOMENTÁR K EVANJELIU – 3. PÔSTNA NEDEĽA (B)

Nedeľa 3. 3. 2024
Jn 2,13-22

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
(Jn 2,18-22)

Príbeh o vyhnaní predavačov z chrámu nám predstavuje neočakávané správanie Ježiša, odlišné od jeho bežného zobrazenia, keď je opisovaný ako ten, ktorý oplýva dobrotou, miernosťou, krotkosťou, vyrovnanosťou… A predsa je to ten istý Ježiš – dobrý a nie bezstarostný, tichý a pokorný, ktorý sa však nedá kúpiť, nehovoriac o tom, že sa od Otca nedajú kúpiť milosti. Ježiš, ktorý pozná naše úmysly a odhaľuje ich otvorene, bez toho, aby hovoril za naším chrbtom. Pastier Ježiš, ktorý sa nenechá viesť túžbami a pocitmi stáda, ako sa to, žiaľ, často stáva.

Prítomnosť obchodníkov s obetnými zvieratami a peňazomencov v chrámovom priestore bola oprávnená, ale Ježiš, pretože pozná úmysly sŕdc, vyhlasuje: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Nepodliehajte myšlienke, že môžete vyjednávať s Bohom Izraela, lebo on je aj tak dobrý… Čo on nazval hriechom, je hriech, aj keď to spoločnosť už za hriech nepovažuje. On nemení svoj názor!

Ježiš potom prorokuje o svojom tele: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím!”. Keď sa to zrealizuje a on vstane z mŕtvych, učeníci si spomenú na toto proroctvo a uveria Písmu. Proroctvo teda nie je ani tak o predpovedaní budúcnosti, ale skôr o rozlišovaní prítomnosti!

Udalosť vyhnania predavačov z chrámu nám pripomína, že nielen Ježiš je chrámom, ale že každý z nás je chrámom Ducha Svätého vďaka očisteniu, ktoré vykonal Ježiš. Ako to opakuje Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?” (1 Kor 3, 16).

o. Giuseppe