Spomínam si na 15. august 2002. Bol to náš prvý deň v novom dome v dedinke s názvom Nowy Radzic. Tento dom sa stal prvou oázou v Poľsku. Po troch rokoch modlitieb s Božím Slovom sa celý areál oázy stal aj naším majetkom podľa prísľubu: «…dám ti ho do vlastníctva. Je to krajina oplývajúca mliekom a medom“ (Lv 20,24). A bolo to takto aj reálne, keďže naši susedia nám vtedy naozaj nosili mlieko a veľa medu! Pán je nám verný a od tohto dňa každoročne 15. augusta slávime v našej oáze Sviatok Vernosti Pánovej, ktorý sa pre nás stal aj sviatkom vernosti bratov a priateľov.

Boh navždy ostáva verný zmluve, ktorú uzatvoril s človekom. Ale vernosť Pánovi nemožno oddeliť od vernosti bratovi, partnerovi alebo priateľovi. Naša vernosť, ktorá je odpoveďou na lásku, vždy prechádza konkrétnosťou každodenného života a treba ju realizovať malými a dosiahnuteľnými krokmi. V Koinonii máme záväzky, ktoré nás charakterizujú a ktoré nám pomáhajú rásť v povolaní, ako napríklad osobná modlitba, formačné a evanjelizačné stretnutia, rôzne služby, desiatok. Takýmto spôsobom a s každodennou vytrvalosťou zostaneme verní. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom (Lk 16, 10).

Skutočná odpoveď na lásku sa konkretizuje v záväzku, ktorý vyjadruje mojich sto percent bez ohľadu na to, aké je moje životné povolanie. Konkrétne odhodlanie udržuje naše „áno“ Pánovi a blízkym. Navždy ostane platné to, čo napísal Ján: kto nemiluje toho, koho vidí, nemôže milovať toho, koho nevidí (porov. 1Jn 4,20).

Táto láska vyžaduje gestá, rozhodnutia a odhodlanie. Stane sa možnou vtedy, ak zostaneme blízko pri Pánovi, budeme dychtiť po Jeho Slove a nebudeme vyčkávať na to, aby sme silne podali ruku nášmu bratovi, priateľovi alebo partnerovi. Takýmto spôsobom budeme môcť s odvahou a radikalitou napredovať k nášmu cieľu po ceste, ktorú Ježiš pre nás už otvoril.

Zdá sa, že dnes je z rôznych dôvodov čoraz ťažšie dodržať slovo. Záväzok stráca na sile, pretože ľudia, okolnosti a svet sa neustále mení. A práve dnes veľmi hlasno znejú slová Pavla z Tarzu: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé (Rim 12,2).

Zostaň verný, začni od každodenných maličkostí, krok za krokom zdolávaj stále vyššie vrcholy a ciele, ži dobre svoje povolanie a poslanie a prinášaj do tohto sveta svedectvo lásky a dôvery až do konca.

Iwona Sułek

2003 Sviatok Vernosti, Nowy Radzic – trojročné záväzky (Asia)

2018 Sviatok Vernosti, Nowy Radzic – trvalé záväzky (Filip)

2023 Svadba Julie a Wojteka – Koinonia Ján Krtstiteľ – Oáza Wroclaw