5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A)

Neděle 7. května 2023
J 14,1–12

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.“
(J 14,1)

Dříve než Ježíš čelil svému utrpení a smrti, byl se svými učedníky a obrátil se k nim dlouhou řečí na rozloučenou, jakousi závětí, kterou zaznamenal evangelista Jan. Mezi mnoha Mistrovými nabádáními je jedno, které je velmi důležité nejen pro učedníky, ale i pro každého z nás dnes, pro každý den našeho života: „Ať se vaše srdce nechvěje úzkostí.“

Evangelista zde používá řecké sloveso tarasso, odkazující doslova na rozvíření vod hnaných bouří. Mistr moc dobře ví, že kvůli různým pokušením, útokům nebo obtížím bývá naše srdce rozrušeno a hluboko uvnitř zažíváme nedostatek klidu, proto nám dnes přikazuje: ať není rozvířena voda tvého srdce; nenech se zachvátit tím, co kolem tebe narušuje rozpoložení tvého nitra; tvůj život ať je pokojný, tvůj vnitřní svět nezranitelný. Kromě tohoto příkazu nám však Ježíš i ukazuje řešení: mít víru v Boha a v Něho! Víra v sobě má rozměr důvěry: je to víra přátelství, odevzdání se do rukou Otce a Jeho Syna.

Nenechme se proto znepokojit vnějšími okolnostmi, ale každodenně prožívejme Ježíšovu přítomnost a nechme v sobě růst důvěru v Něho odevzdáním svého života do Jeho rukou. A co když se voda rozbouří? Probudíme Pána svou modlitbou! Protože je jistojistě v loďce s námi, neopustil nás. Obnoví náš pokoj a zavede loďku naší rodiny, naší komunity, církve… do klidných vod.

P. Giuseppe