5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (A)

Nedeľa 7. máj 2023
Jn 14, 1-12

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
(Jn 14, 1)

Pred svojím umučením a smrťou je Ježiš so svojimi učeníkmi a prihovára sa im dlhou rozlúčkovou rečou, akýmsi testamentom, o ktorom nám podáva správu evanjelista Ján. Medzi rôznymi Majstrovými povzbudeniami je jedno, ktoré je veľmi významné nielen pre učeníkov, ale aj pre každého z nás dnes, pre každý deň nášho života: „Nech sa vám srdce nevzrušuje (neznepokojuje)“.

Grécke sloveso, ktoré tu evanjelista použil, je taràsso, čo doslova označuje rozbúrenú vodu, ktorú rozvírila búrka. Majster si je dobre vedomý toho, že naše srdce je mnohokrát rozrušené kvôli rôznym pokušeniam, útokom alebo ťažkostiam a pociťujeme nedostatok pokoja vo svojom vnútri. Preto nám dnes dáva príkaz: nech vody tvojho srdca nie sú rozbúrené, nech veci okolo teba nerušia tvoj duševný stav, nech je tvoj život pokojný, nech tvoj vnútorný svet nie je zraniteľný. Okrem tohto príkazu nám však Ježiš ukazuje aj riešenie – veriť v Boha a v neho! Viera v sebe nesie rozmer dôvery, je to viera priateľstva, zverenia sa do rúk Otca a jeho Syna.

Nenechajme sa teda vyrušiť vonkajšími okolnosťami, ale prežívajme denne skúsenosť Ježišovej prítomnosti. Nechajme v sebe rásť dôveru v neho tým, že budeme neustále vkladať svoj život do jeho rúk. Čo ak sa vody rozbúria? Zobudíme Pána skrze svoju modlitbu! Pretože je určite na lodi s nami, nenechal nás samých. Obnoví v nás pokoj a nasmeruje loď našej rodiny, nášho spoločenstva, Cirkvi… do pokojných vôd.

o. Giuseppe