7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A)

Neděle 19. února 2023
Mt 5,38-48

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce. Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
(Mt 5,38-39.43-45a.48)

Je zajímavé pozorovat, jak některé předpisy Mojžíšova zákona, ke kterým se vrací Ježíš, jsou pořád aktuální a nám křesťanům se nedaří se jimi řídit. Pomysleme například na zákon „oko za oko, zub za zub“ a položme si otázku: dokážu vždycky na křivdu zareagovat přiměřeně? Nejsme spíš nutkáni odpovědět silnější reakcí? Jelikož se mi křivdí, mám přece právo zareagovat o to důrazněji! Tak se začíná stupňovat napětí, které vede k rodinným hádkám, rozkolům, nebo dokonce k opravdovým válkám mezi národy. Kolikrát jsme schopni odpustit nepříteli a přijmout ho? Obvykle je náš „nepřítel“ přímo u nás doma, v našich rodinných vztazích.

Zde vstupuje do hry zákon, který Ježíš naplnil a podle něhož nám dal příklad – zákon Lásky. Jako křesťané jsme povoláni nikdy neházet flintu do žita, abychom byli ochotni odpouštět, znovu navazovat vztahy a překonávat se skrze milost, která v nás působí; ne proto, že bychom důvěřovali své síle, nebo proto, že jsme svatí, ale proto, že Svatý žije a působí v nás, pokud Mu to dovolíme. Boží milost nám také umožňuje pochopit, že naším nepřítelem je často někdo, kdo je daleko od Pána, a proto právě on je ten potřebný.

Ježíš nás velmi důrazně napomíná: buďte dokonalí jako váš nebeský Otec. Otec není velký jen proto, že je Stvořitel, ale mnohem více proto, že je milosrdný. Vždyť také evangelista Lukáš neříká „buďte dokonalí“, ale „buďte milosrdní – jako váš Otec“.

Jsme povoláni vzlétnout vysoko, spoléhat na Ducha, nechat odplynout všechnu rozmrzelost, nebo dokonce nenávist v našich srdcích, abychom byli průtočištěm odpuštění k obrazu našeho Otce, který je v nebi.

P. Giuseppe