7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (A)

Nedeľa 19. február 2023
Mt 5, 38-48

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“
(Mt 5, 38-39. 43-45a. 48)

Je zaujímavé všimnúť si, ako sú niektoré body Mojžišovho zákona, ktoré rozoberá Ježiš, aktuálne aj dnes a ako ich my kresťania často nedokážeme uviesť do praxe. Zamyslime sa napríklad nad zákonom odplaty a položme si otázku: dokážem vždy reagovať na prijatú krivdu s rovnakou intenzitou? Nie je v nás spontánna skôr silnejšia reakcia? Keďže mi bolo ublížené, cítim právo reagovať s väčšou razanciou! Takto sa začína eskalácia, ktorá vedie k rodinným hádkam, rozchodom alebo dokonca k otvoreným vojnám medzi národmi. Koľkokrát sme schopní odpustiť nepriateľovi a prijať ho? Náš „nepriateľ“ je zvyčajne priamo doma, v našich rodinných vzťahoch.

Tu vstupuje do hry zákon lásky, ktorý Ježiš naplnil, a v ktorom nám dal príklad. Ako kresťania sme povolaní k tomu, aby sme nikdy nepoľavili v ochote odpúšťať, obnovovať vzťahy a získavať si jeden druhého vďaka milosti, ktorá v nás pôsobí – teda nie preto, že dôverujeme vlastným silám, alebo že sme svätí, ale preto, že Svätý žije a koná v nás, ak mu to dovolíme. Vďaka Božej milosti si tiež uvedomujeme, že naším nepriateľom je často osoba vzdialená od Pána, a preto ho potrebuje.

Ježiš nás veľmi dôrazne varuje: buďte dokonalí ako váš nebeský Otec. Otec je veľký nielen preto, že je Stvoriteľ, ale ešte viac preto, že je milosrdný. Evanjelista Lukáš dokonca nehovorí „buďte dokonalí“, ale hovorí „buďte milosrdní, ako váš Otec“.

Sme povolaní vzlietnuť vysoko, nechať Ducha, aby konal svoju prácu, aby sme sa zbavili odporu, nevraživosti, ba dokonca nenávisti v našich srdciach, aby sme boli kanálmi odpustenia na obraz nášho nebeského Otca.

o. Giuseppe