Drazí bratři a sestry z Koinonie,

dobrořečme Pánu v každém čase a ať z našich úst zní vždycky jeho chvála! (srov. Ž 34,2)

Opravdu musíme chválit Pána a děkovat mu za všechny divy, které vykonal v naší komunitě a jejím prostřednictvím nejen v Itálii či v Evropě, ale na všech pěti kontinentech; proto opakuji, je naší povinností Pána chválit a děkovat Pánu z celého srdce, sami i společně v komunitě.

Dne 1. ledna 2024 se totiž naplní 45. výročí založení Koinonie Jan Křtitel, které dostalo konkrétní podobu v Loretu 1. ledna 1979. A když se podíváme na rozšíření Koinonie Jan Křtitel po světě a její činnost, je třeba skutečně říci, že Proroctví o Camparmu se nejen uskutečnilo, ale stále se naplňuje na všech místech, kde Koinonia zapouští kořeny. V pátek 25. srpna 2023 jsem chtěl děkovnou mší oslavit 45. výročí vyhlášení Proroctví o Camparmu – tedy o Koinonii – které naše sestra Antonietta pronesla 25. srpna 1978. Při pohledu na fakta je třeba se radovat a potvrdit, že se slova obsažená v Proroctví konkrétně naplnila.

Na každém místě, kde je Koinonia přítomna, zaznívá hlásání „nové evangelizace“, což přitahuje tisíce věřících k poznání Ježíše jako Pána a Spasitele jejich života. Vnímáme skutečnosti, ovoce „nového povolání“, které jsou výsledkem používání charismat, která Duch komunitě dává: uzdravení jako plody charismatu uzdravení, nasměrování života mnohých jako ovoce charismatu proroctví a obrácení jako ovoce charismatu duchovního vedení; a tak bychom mohli pokračovat dále…

Jedním z plodů, které naplňuje srdce radostí a útěchou, je otevírání domů modlitby, v nichž se schází mnoho bratří a sester, učí se modlit s Biblí a zakoušejí působení Ducha svatého.

Domy modlitby jsou svědky obrácení, usmíření rozpadajících se párů, jakož i fyzických, psychických a duchovních uzdravení těch, kdo je navštěvují.

Pak tu máme rodinné komunity, což jsou malé církve, v nichž je chválen a dobrořečen Pán, který se stává středobodem rodinného života, jak by to mělo být. Rodinné komunity jsou pak součástí oázy, která duchovně vyživuje všechny členy Koinonie Jan Křtitel.

Já, jako zakladatel Koinonie Jan Křtitel, se nemohu ubránit údivu nad dílem Ducha svatého. Z tohoto důvodu si myslím, že mohu říci, že nás Pán silou Ducha vede stále intenzivněji k novému způsobu života církve a domnívám se, že mohu i tvrdit, že je to církev, v kterou Druhý vatikánský koncil doufal.

Proto, milovaní, nový rok, nové kroky vpřed, pod vedením Ducha následujme Ježíše Pána, ke slávě Boha Otce, s mocnou přímluvou vždy Panny Marie.

P. Ricardo Argañaraz